Цялостно софтуерно решение за управление на културно наследство

Заявка за демо
Museum apollo sculpture

Създаден с помощта на 49 световни културни организации и музеи

Museum Space BusinessApplication Any

Влезте в бъдещето!

Museum Space е цялостно, иновативно решение, разработено специално за нуждите на галерии, библиотеки, архиви и музеи. Използвайки Museum Space, музейните специалисти вече имат възможност да си сътрудничат в реално време, да обменят информация за културни ценности и дейностите свързани с тях.

Разработено с помощта на експерти в областта на музейното дело и информационните технологии, решението Museum Space събира на едно място наличната информация за различните видове културни ценности и съпътстващите ги снимки, документи, бележки и инструкции, както и за дейностите, свързани с тяхната подготовка за изложби, инвентаризация, реставрация, отдаване под наем, придобиване и др. Основните модули, които включва Museum Space са Conservation Space, Exhibition Space и Curation Space, които съвместно подпомагат цялостното управление на дадена организация.

Научи повече
Museum Space video
  • Museum work exhibition
  • Museum work conservation
  • Museum work curation
  • Museum work conservation
  • Museum work conservation
  • Museum work conservation
  • Museum work conservation
  • Museum work conservation

Създайте перфектното софтуерно решение за вашата институция!

За удобство Museum Space е разделен на модули, които могат да се използват като самостоятелни решения, в зависимост от индивидуалните нужди.

Без значение дали сте голям музей, малка частна галерия или реставратор на свободна практика, Museum Space ви дава възможност да изберете модула или група от модули, които ще улеснят ежедневна ви работа.

Искате да видите как работи всеки един от модулите на Museum Space?

Заявка за демо Видеа
Museum Space management solution screenshot

Нашите клиенти

Reference Indianapolis Museum of Art
Reference The Courtauld Institute of Art
Reference National Gallery of Denmark - Statens Museum for Kunst
Reference National Gallery of Art Washington DC
Reference Denver Art Museum
Reference Yale University Art Gallery