Conservation Space

BusinessApplication Any
  • Conservation Space work
  • Conservation Space work

Conservation Space е уеб-базиран модул, който подпомага реставраторите във всичките им дейностите, свързани с реставрирането и опазването на културното наследство. Модулът дава възможност за създаване и съхранение на документи с информация за текущото състояние, дейностите по поддръжка, както и цялостно проследяване на работните процеси, свързани с културните ценности.


Разработването му е финансирано от фодация “Andrew W. Mellon Foundation” по идея на Националната художествена галерия във Вашингтон (NGA). Основните предимства на модула са свързани с възможностите, които предоставя на потребителите: създаване на документи по предварително изготвени формуляри, специфични за институцията; автоматизиране на работни процеси свързани с реставрацията и консервацията на културни ценности; съхранение на ключова информация за текущото състоянието на културна ценност; анотиране и обработка на налични снимки (преди реставрация, след реставрация), сравняване на снимки, използвайки “Mirador Image Viewer”. Неизменна част от този модул е и възможността няколко човека да работят и обменят информация в реално време, да се разпределят задачи, да се създават документи и др.

Функционалности

Работен плот

Актуална информация, асоциирана с потребителя (документи, културни ценности, задачи, събития). Той е основна отправна точка в системата, когато потребителят търси конкретен документ, следи за определен статус или проверява за нови задачи. Всеки работен плот се персонализира спрямо индивидуалните нужди.

Библиотека с обекти

Културните ценности, част от музейната институция, са подредени и организирани по типове в колекции и библиотеки. За всяка културна ценност се пазят и визуализират данните от паспорта й, текущо местонахождение, информация за дейности които се извършват в момента върху нея (консервация и реставрация, фотографиране, транспортиране, отдаване на друга институция, и др).

Работа с изображения

Набор от инструменти, спомагащи за прецизна работа със снимки на културни ценности. Потребителят може да прикачва снимки с висока разделителна способност, да приближава, да настройва контраст, светлина, цветове, да добавя коментари и бележки по определени зони върху снимката, да сравнява или наслагва изображения едно върху друго.

Документи по шаблон

Възможност за бързо и лесно създаване на различни типове документи, свързани с културната ценност (текущо състояние, отдаване на друга институция, извършена реставрация, и др.), чрез предварително разработени шаблони, специално за нуждите на институцията.

Conservation Space video

Използвайки Conservation Space, получавате:

  • Вграден инструмент за прецизна работа с изображения - Mirador Image Viewer
  • Екипна работа по реставрацията на дадена културна ценност
  • Автоматично създаване на документи по предварително изготвени шаблони
  • Проследяване на срокове и задачи свързани с дейностите на музейните специалист по оценка на състоянието или реставрация на дадена културна ценност
  • Проследяване на заявки към външни отдели за преместване на културни ценности, за анализ в научни лаборатории, др.
  • Получаване на уведомления за предстоящи срокове
  • Интеграция с външни системи