Повече за Museum Space

Museum Space е цялостно иновативно решение, разработено специално за нуждите на галерии, библиотеки, архиви и музеи. Използвайки Museum Space, музейните специалисти вече имат възможност да си сътрудничат в реално време и да обменят информация за културни ценности и дейности свързани с тях в една система.

Разработен с помощта на специалисти в областта на музейното дело и информационните технологии, Museum Space събира на едно място наличната информация за различните видове културни ценности и съпътстващите ги снимки, документи, бележки и инструкции, както и за дейностите, свързани с тяхната подготовка за изложби, инвентаризация, реставрация, отдаване под наем, придобиване и др. Основните модули, които включва Museum Space са Conservation Space, Exhibition Space и Curation Space, а всички те събрани в едно (Museum Space) подпомагат цялостното управление на вашата организация.

Уеб базира платформа, свързваща музеи, галерии, библиотеки, частни реставратори и още

История

Идеята за създаването на софтуерно решение за цялостно управление на музейните процеси, каквото е Museum Space, идва от създаването на Conservation Space.

Разговорите за Conservation Space, започват преди 8 години, когато фондация “Andrew W. Mellon Foundation” , идентифицира нуждата от добре структурирана софтуерна система, която да улеснява ежедневните дейности на реставраторите, като създава и пази документи и информация за културните ценности върху които работят.

Планирано финансиране от фондация “Andrew W. Mellon Foundation” събира през 2010 година, група от музейни реставратори и управители на IT компании, да дискутират необходимите функционални изисквания, за създаването на такъв тип софтуерна система.

Работна група от 26 членове, базирана в Националната художествена галерия във Вашингтон в периода от Ноември 2010 до Май 2011, работи по създаването на обхват за осъществяването на този мащабен проект.

Поканата за участие в процедурата е публикувана Октомври 2012г. и нашата компания Сирма Груп Холдинг, е избрана през 2013г, като ИТ фирма, която да изработи Conservation Space.

Сирма Груп Холдинг е най-големият софтуерен холдинг в България, създаден през далечната 1992г. От малка фирма състояща се от 4 човека, сега в Сирма работят повече от 450 човека, разделени в 9 дивизии, разработващи различни продукти и услуги в сферата на информационните технологии.

Благодарение на дългогодишната работа на екипа на Сирма с експерти от Националната галерия във Вашингтон и другите партньорски организации, ние събрахме достатъчно опит и знания в културното наследство и създадохме дивизията Мusem Space, която да задоволи изцяло нуждите на тази индустрия. След Cоnservation Space, с помощта на музейни специалисти, разработихме и останалите модули, като Exhibition и Curation Space (с идеята да се разработват още модули, които да задоволяват бъдещи нужди), които да подпомагат ежедневната работа на галерии, библиотеки, архиви и музеи.

Технология

Museum Space е софтуер разработен на базата на Сирма Ентерпрайз Платформ (СЕП). Платформата е разработена за управление на документи и бизнес обекти, включваща група от компоненти с отворен код и SOA архитектура, които спомагат за високата производителност и надеждност на работа на платформата, като облачно решение. СЕП включва повече от 15 компонента с отворен код, чрез които са реализирани функционалностите за индексиране и търсене, управление на документи, управление на бизнес процеси, разпознаване на текст в изображения (OCR), редакция и анотиране на изображения, управление на e-mail кореспонденция, управление на потребители и др.

СЕП се отличава уникално с иновативния си подход за управление на данните, базиран на семантични технологии. Използва се една от най-добрите в световен мащаб семантични бази от данни - GraphDB.

Семантичната технология дава предимството за лесно изграждане на взаимовръзки между данните и адаптиране модела на данните към промените в организацията, подпомагайки и насърчавайки развитието на организацията. Данните се събират, анализират и подреждат в семантичната база, създавайки връзки между различните обекти и документи. Върху събраната информация могат да се извършват гъвкави и всеобхватни търсения, както и визуализиране в реално време на резултати от справки.

Интеграции

Въпреки че Museum Space е цялостно решение за управление на музейни процеси, повечето от нашите клиенти имат нужда от интеграция с други, налични техни системи за управление на колекциите или активите, тъй като са вече закупени, имат дългогодишни лицензи, а и в тях са вложени много усиля по внедряването им.

По време на фаза 2 от разработването на Conservation Space, нашите партньорски организации ни предоставиха детайлна информация и достъп до техните съществуващи системи, което ни помогна да настроим Museum Space, така че да може лесно да се интегрира с всяка друга система и да извлича пълноценно информация от нея.