Tue, 22 Jan 2019

Списък с фондове за финансиране на музейни институции през 2019 година

Blog

Началото на годината е и е време за подготовка на бюджети и планиране на активности за новата 2019 година. Знаем, че културните институции трудно успяват да приоритизират нуждите си, имайки предвид ограничените ресурси, с които разполагат.

Всяка година започва с обещания, че ще се заделят средства за така необходимата система за управление и дигитализиране на колекциите, или за подпомагане на реставрационните процеси, че изложбите ще се организират, като в съвременна институция, и всичко ще се случва онлайн, но винаги излиза непредвиден разход за нещо друго.

За щастие началото на годината е добро време и да се проучат възможностите за допълнително финансиране от фондове, неправителствени организации, фондации и т.н. Знаем, че процесът за проучване на такъв тип финансови институции е труден, а също така отнема и доста време за подготовка на документацията по кандидатстване. За да ви спестим малко усилия, сме ви подготвили кратък списък на фондове, които си струва да следите и проучите. Някои от тях вече имат отворени програми за тазгодишно финансиране, други тепърва предстои да ги публикуват, но със сигурност си струва да ги прегледате всичките.

ROTHSCHILD FOUNDATION

Програмата за предоставяне на безвъзмездни средства за музеите, подкрепя многобройните мисии на музеите в областта на управлението на колекциите, изложби, реставраторски дейности, кариерно развитие и други, които улесняват достъпа до колекции, допринасят развитието на еврейската общност в културното наследство, разширяват обхвата на възможностите за обучение, ангажирането на разнообразни посетители, повишаване на професионалното ниво на музейните служители и повишаване на видимостта и публичността на музея. Предпочитат се проекти, които имат дългосрочно и измеримо въздействие, и които насърчават обмена и сътрудничеството.

TURKISH CULTURAL FOUNDATION

Фондацията е обществена благотворителна организация, подкрепяна изцяло от частни дарения, с офиси в Бостън, Истанбул и Вашингтон.Една от основните цели на фондацията е да подпомогне изграждането на културни мостове между Турция и други страни, за да се подпомогне по-доброто разбиране и оценяване на турското културно наследство.

CREATIVE EUROPE

Подкрепа за европейските културни и творчески сектори.

BANK OF AMERICA ART CONSERVATION PROJECT

Проектът Bank of America Art Conservation Project предоставя грантове на неправителствени музейни институции, за опазване на исторически или културно значими произведения на изкуството, които са застрашени от дегенерация, включително произведения, които са определени като национални богатства.

CREATIVE EUROPE AWARDS

Наградите се честват всяка година, като участват до 30 изключителни постижения, в областта на културното наследство, от всички краища на Европа. До седем са избрани за лауреати на Гран При, а един получава наградата за обществен избор (избрана в онлайн анкета). Всички победители получават сертификат, както и плакет. Лауреатите на Гран При също получават по 10 000 евро.

WELCOME EUROPE

Европейската фондация за култура има за цел да свърже местните създатели на културни богатства, като повиши осведомеността за техния творчески потенциал, да генерира нови социални, екологични, икономически и демократични модели чрез своите културни практики.

THE AMBASSADORS FUND FOR CULTURAL PRESERVATION (AFCP)

AFCP е един от начините, по които може да се партнира с Албания, с цел запазване на културното наследство. Проектните предложения могат да се подават до: CultureandEducationTirana@State.gov

NATIONAL CULTURAL FOUND Bulgaria

Националният фонд “Култура” подкрепя на национално ниво създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина.

THE BALKAN MUSEUM NETWORK

Нашата мисия е да променим музеите на Балканите, като: (а) подкрепим развитието на творческите ръководители на музеи; б) подкрепим социално отговорните музеи, които насърчават ученето и опознаването на културното наследство; в) използваме балканското общо наследство като трамплин за настоящите и бъдещите поколения.

ICELAND, LIECHTENSTEIN, NORWAY GRANTS Bulgaria

Фондът ще подкрепи културните институции чрез две покани за представяне на предложения. Кол 1). Ще подкрепя проекти за културно наследство, представени в съживени, реставрирани и обновени пространства. Кол 2) подкрепя проекти, които предоставят достъп до културното наследство. Пълната документация можете да намерите тук.


Автор: Елена Башкехайова, Маркетинг Мениджър на Museum Space продукт на Sirma Solutions