Ключови предимства

Облачнa услуга или инсталация при клиент

Museum Space е уеб-базирана система, която може да бъде внедрена, както като облачна услуга, така и като инсталирана на ваши сървъри. За да сме сигурни, че данните ви са в сигурни ръце, използваме облачните сървъри на Microsoft Azure.

Решение разделено на модули

Museum Space е модулно решение. Всеки модул може да се използва самостоятелно или в комбинация от няколко модула, които обменят информация помежду си и улесняват работата ви. Модулите се конфигурира спрямо специфичните нужди на организацията, след задълбочен анализ, направен от наши специалисти.

Възможност за интеграция с външни системи

Въпреки че Museum Space е цялостно решение за управление на музейни процеси, повечето от нашите клиенти имат нужда от интеграция с други, налични техни системи за управление на колекциите или активите. Museum Space е конфигуриран така, че да може лесно да се интегрира с всяка друга система и да извлича пълноценно информация от нея.

Първото музейно решение, работещо със семантична база данни

Museum Space се отличава с иновативният си подход за управление на данните, базиран на семантични технологии. Семантичната технология дава възможност за лесно изграждане на взаимовръзки между наличната информация в системата. Данните се събират, анализират и подреждат. Върху събраната информация могат да се извършват гъвкави и всеобхватни търсения и справки.

Multitenant - Възможност няколко институции да използват една система

Museum Space е конфигуриран така, че няколко институции да използват една инсталация на решението, като за всяка институция се настройват специфичните за нея работни плотове, конфигурации, потребители и т.н. Така например, ако един музеи има други поразделения, няма да се налага закупуването на отделна система.

Динамични работни плотове

Динамичните работни плотове показват актуална информация, асоциирана с потребителя (документи, културни ценности, задачи, събития). Той е основна отправна точка в системата, когато потребителят търси конкретен документ, следи за определен статус или проверява за нови задачи. Всеки работен плот се персонализира спрямо индивидуалните нужди.

Решение изцяло разработено с помощта на специалисти от музейното дело

Благодарение на дългогодишната ни работа с музейни институции и специалисти в областта, смеем да твърдим, че имаме солидни знания и опит в тази индустрия, и познаваме в дълбочина проблемите и. Поради тази причина решението Museum Space е разработено така, че да решава реални проблеми и да пасва на начина на работа на повечето културни институции.

Решение настроено спрямо специфичните нужди на вашата институция

Museum Space е разработен с помощта на иновативна технология SEP. Тази технология дава възможност, системата да се конфигурира без намесата на програмисти. С помощта на инструменти, след проведено обучение, можете сами да конфигурирате изгледа на системата, както и информацията, която да се показва, спрямо личните ви нужди.